Contact
SER | ENG

Projekcije


Back to Top

Festival podrzali


 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
Back to Top

Galerija i Press


Back to Top

Festivalski ziri


  Back to Top

  Direkcija Festivala


   Back to Top

   Preuzimanja

   Back to Top

   Kontakt

   Žao nam je, Vaša poruka ne može biti poslata!
   Poruka je poslata!
   Zahvaljujemo Vam se na interesovanju.
   Ovo polje ne možete ostaviti nepopunjeno!
   Unesite ispravan email!
   Unesite broj telefona bez crtica i razmaka!
   Ovo polje ne možete ostaviti nepopunjeno!
   Uneli ste neispravan konfirmacioni kod!

   Back to Top

   Press Tim


    Back to Top

    Nagrade


     

     

    Nagrada / Award

    Film / Film

    Autor / Author

    Zemlja / Country


    Gran pri

    Grand Prix

    PLEN

    THE PRAY

    Alex Jones 

    SAD

    USA


    Zlatna bubamara kategorija turizam

    Golden Ladybug in Tourism category

    HERCEGOVINA

    HERZEGOVINA

    Zdenko Jurilj,  Ivo Čolak 

    BiH  

    B&H


    Srebrna bubamara kategorija turizam

    Silver Ladybug in Tourism category

    BUDIMPEŠTA: ULICE I TRGOVI

    BUDAPEST: STREETS AND SQUARES

    Zurbó Dorottya 

    MAĐARSKA

    HUNGARY


    Bronzana bubamara kategorija turizam

    Bronze Ladybug in Tourism category

    ONO SI ŠTO JEDEŠ

    YOU ARE WHAT YOU EAT

    Diego Erreka

    SAD

    USA


    Zlatna bubamara kategorija ekologija

    Golden Ladybug in Ecology category

    SINOVI ZEMLJE

    SONS OF THE EARTH

    Patxi Uriz 

    ŠPANIJA

    SPAIN


    Srebrna bubamara kategorija ekologija

    Silver Ladybug in Ecology category

    PODVODNI METROPOLIS

    UNDERWATER METROPOLIS

    Dragan Milutinović 

    SRBIJA

    SERBIA 


    Bronzana bubamara kategorija ekologija

    Bronze Ladybug in Ecology category

    GORE NA FARMI

    UP ON THE FARM

    Diane Nerwen

    SAD

    USA


    Nagrada za TV izraz

    Award for TV expression

    PRAVAC SESALAC

    DIRECTION: SESALAC

    Nevena Kljajić

    SRBIJA

    SERBIA 

     

    SPECIJALNE NAGRADE / SPECIAL AWARDS

     

    Nagrađuje / Award by

    Film / Film

    Autor / Author

    Zemlja / Country


    Specijalni rezervat prirode  “Zasavica”

    Special Nature Reserve “Zasavica”

    JEZERO OD KOFE VODE 

    BUCKET LAKE

    Sven Bohde

    NEMAČKA

    GERMANY


    Direkcija Srem film festa

    Srem Film Fest Main Office

    SKRIVENO VINO – PUTOVANJE, ILOK

    SECERET WINE – A JOURNEY 

    Nivre Crew

    NJEMAČKA/HRVATSKA

    GERMANY/CRAOTIA


    Muzej Srema

    Museum of Srem

    BILO JEDNOM PRE DRVETA

    ONCE UPON A TREE

    Marleen van der Werf 

    HOLANDIJA

    NETHERLANDS


    Muzej Vučedolske kulture

    Museum of Vucedol culture

    KROZ IRAN

    IRANTOUR

    Benyamin Balouchi

    IRAN

    IRAN


    Zavičajni muzej Ruma

    Homeland Museum Ruma

    KOTOR 3D MUSEUM

    KOTOR 3D MUSEUM

    Ratimir Martinović

    CRNA GORA

    MONTENEGRO


    Turistička zajednica grada Iloka

    Tourist Community of Ilok

    RIBIČ SA RIJEKE TARN

    FISHER OF THE TARN

    Pascal  Gaubert

    FRANCUSKA

    FRANCE


    Udruženje “Rimski dani”, Gomolava, Hrtkovci

    Association “Roman Days”, Gomolava, Hrtkovci

    EKO KRALJICA – BANJA LUKA

    ECO QUEEN – BANJA LUKA

    Janes Tadić

    BiH

    B&H


    Turistički info centar Opštine Pećinci

    Tourist Info Center of Municipality of Pecinci

    JELOVARNIK – SLAP OD SEDAM SUZA

    JELOVARNIK THE SEVEN TEARS RIFFLE

    Dalibor Đokić 

    SRBIJA

    SERBIA 


    Turistička zajednica Općine Nijemci

    Tourist Community of Municipality of Nijemci

    ALA J' LEP OVAJ SVET!

    WHAT A WONDERFULL WORLD!

    Zorica Kondić i učenici OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Sremska Kamenica  

    SRBIJA

    SERBIA 


    Turistička organizacija Opštine Irig

    Tourist Organisation of Irig Municipality

    MINIJATURE PRIRODE SRBIJE, ZADIVLJUJUĆI SVET INSEKATA THE MINIATURE

    WORLD OF SERBIAN NATURE, AMAZING WORLD OF INSECTS

    Ilija Dimitrijević

    SRBIJA

    SERBIA 

     

     Back to Top
      
              
            
      Back to Top